Notes for STILLBORN SON SCHMETTERLING:

Son of Jacob Leib and Rikfe (Aschkanazy) Schmetterling.
Born: 1879 in Khorostkiv, Husyatynskyi, Ternopilska Oblast, Ukraine.
Died: 1879 in Khorostkiv, Husyatynskyi, Ternopilska Oblast, Ukraine.


Birth Record