Notes for STILLBORN SON SCHMETTERLING:

Son of Mendl and Ruchel (Friendling) Schmetterling.
Born: 1878 in Khorostkiv (Chorostkkow), Husyatynskyi, Ternopilska Oblast, Ukraine.
Died: 1878 in Khorostkiv (Chorostkkow), Husyatynskyi, Ternopilska Oblast, Ukraine.


Birth Record